Alamin Ang Mga Karapatan ng Kasambahay Ayon sa Kasambahay Law

Alamin Ang Mga Karapatan ng Kasambahay Ayon sa Kasambahay Law
Jobstreet content teamupdated on 08 May, 2024
Share

Napakahalaga ng trabaho ng isang kasambahay sa Pilipinas. Sila ay mga katuwang at katulong sa gawaing-bahay tulad ng paglilinis, pagluluto, pag-aalaga ng bata, at iba pa.  

Pero madali ring naaabuso ang mga kasambahay. Kaya noong 2013, ipinasa ang Republic Act No. 10361 o Domestic Workers Act. Ito ay mas kilala bilang Kasambahay Law. 

Nakasaad sa batas na ‘to ang mga karapatan at pribilehiyo ng isang kasambahay. Mahalagang pag-aralan ang Kasambahay Law upang makaiwas sa pang-aabuso at pang-mamaltrato. 

Ang mga karapatan ng kasambahay 

Narito ang mga karapatan ng kasambahay ayon sa batas na ito: 

Standard of treatment 

Nararapat na tratuhin ang kasambahay nang may respeto at dignidad. Hindi sila maaaring saktan, apihin, o abusuhin ng employer o sino mang miyembro ng pamilya nito. Ito ay maging anumang paraan na makaka-baba sa dignidad ng kasambahay. 

Board, lodging, and medical attendance 

Sasagutin ng employer ang mga basic na pangangailangan ng kasambahay: 

 1. Tatlong sapat na kain sa isang araw. Dapat ay naaayon sa relihiyon, paniniwala, at kultura ng kasambahay ang mga pagkain nito. 
 2. Maayos at ligtas na matutuluyan. 
 3. Sapat na pahinga at tulong na medikal kung nagtamo ng sakit o injury habang nasa trabaho. 

Guarantee of Privacy 

Gagalangin ng employer ang privacy ng kasambahay sa lahat nang oras at sa ano mang klase ng komunikasyon. Kasama rin dito ang pagrespeto sa personal na gamit ng kasambahay. 

Access to Outside Communication 

Maaaring makipag-ugnayan ang kasambahay sa ibang tao sa kanyang free time. Kung mayroong emergency, maaaring makipag-ugnayan ang kasambahay kahit oras ng trabaho. 

Minimum wage 

Dapat makatanggap ang kasambahay ng sweldong hindi bababa sa minimum wageSimula Enero 2024, ang minimum wage para sa mga kasambahay sa National Capital Region ay ₱6,500. 

13-Month pay 

Kung may isang buwan nang nasa serbisyo ang kasambahay, maaari na siyang makatanggap ng thirteenth-month pay. Ito ay hindi dapat bababa sa 1/12 ng kanyang total basic na sahod sa buong taong iyon. 

Social security at iba pang mga benepisyo 

Kung may isang buwan nang nasa serbisyo ang kasambahay, dapat ay makatanggap na siya ng mga benepisyo tulad ng: 

 • Social Security System (SSS) 
 • Philippine Health Insurance (PhilHealth) 
 • Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG. 

Loan assistance  

Maaaring pautangin ng employer ang kasambahay, ngunit ang ipapa-utang ay hindi pwedeng humigit sa halaga ng anim na buwang sweldo nito. Maaari ring gumawa ng kasunduan ang employer at kasambahay upang ibawas sa sweldo nito ang pambayad sa utang. Pero hindi maaaring lumagpas sa 20% ng kanyang sahod ang ikakaltas kada buwan. 

Rest periods  

Ang kasambahay ay may karapatan na: 

 1. magpahinga nang walong oras kada araw (daily rest period)
 2. magpahinga nang isang buong araw (24 oras tuloy-tuloy) kada linggo (weekly rest period)

Ang araw ng pahinga ay dapat nakasulat sa kontrata ng employer at kasambahay. Nararapat na respetuhin ng employer ang piniling araw ng kasambahay kung may kinalaman ito sa kanyang relihiyon. 

Service incentive leave 

Kung may isang taon nang nasa serbisyo ang kasambahay, karapatan niyang magkaroon ng limang (5) araw na service incentive leave

Right to Education and Training 

Bibigyan din ng pagkakataong matapos ng kasambahay ang kanyang basic education. Papayagan siyang pumasok sa mga alternative learning systems (ALS). Kung kakayanin, maaari rin siyang magpatuloy sa mas mataas na edukasyon o training. Maaaring ayusin ang oras ng trabaho ng kasambahay upang magawa pa rin nito ang kanyang trabaho habang nag-aaral. 

Right to form, join, or assist a labor organization 

Karapatan ng kasambahay na sumali sa mga organisasyon ng manggagawa para sa mutual aid at collective negotiation. Hindi maaaring pigilan ang kasambahay na dumalo sa mga pagpupulong ng organisasyon sa free time nito. 

Right to Terminate Employment 

Maaaring tapusin ng kasambahay ang kanyang kontrata sa anumang oras para sa mga sumusunod na dahilan: 

 • Verbal o emosyonal na pang-aabuso sa kasambahay mula sa employer o alin mang miyembro ng kanyang pamilya; 
 • Hindi makataong pagtrato sa kasambahay o pisikal na pananakit mula sa employer o alin mang miyembro ng pamilya nito; 
 • May krimen na ginawa ang employer o alin mang miyembro ng pamilya nito laban sa kasambahay; 
 • Nilabag ng employer ang mga nakasaad sa kontrata at ibang pang mga alituntunin ayon sa batas; 
 • May anumang sakit na makaka-hamak sa kalusugan ng kasambahay, employer o alin mang miyembro ng kanyang pamilya; at, 
 • Iba pang dahilan na maihahalintulad sa mga nabanggit. 

Pag-aralang mabuti ang Kasambahay Law 

Importante ang trabaho ng mga kasambahay. Kung makakahanap ka ng mabuting employer, maaaring kang kumita at makapag-ipon. Pwede ring makapag-aral at matuto ng ibang mga skills habang namamasukan. 

Huwag kalimutang pag-aralan ang mga karapatan mo bilang kasambahay sa ilalim ng Kasambahay Law. Tandaan na nariyan ang mga batas na ‘yan para sa iyong proteksyon at kalusugan.  

 

More from this category: Your employment rights

Top search terms

Want to know what people are searching for on Jobstreet? Explore our top search terms to stay across industry trends.

Subscribe to Career Advice

Get expert career advice delivered to your inbox.
You can cancel emails at any time. By clicking ‘subscribe’ you agree to Jobstreet’s Privacy Statement.